AZIZAH MUSA
D20102043953
PENDIDIKAN ISLAM PRASEKOLAH

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas : Ibnu Sina
Tarikh : 11.10.2011
Bilangan Pelajar : 20 orang
Masa : 30 minit
Tajuk : Ibadah
Sub Tajuk : Bilangan Rakaat solat
Objektif Umum : Pelajar akan dapat menyebut bilangan rakaat solat.
Objektif khusus : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran,
pelajar akan dapat ;
a) Menyebut nama - nama waktu solat
b) Mengira jumlah bilangan rakaat solat dalam kumpulan
c) Mewarna bilangan rakaat dengan betul- suaikan
Peng. Sedia Ada : Murid sudah tahu nama - nama waktu solat
Gabungjalin : Aqidah, al-Quran
Penerapan Nilai : Bersyukur, Istiqamah, Bersih dan Jujur
Kemahiran Berfikir : Menjana Idea, Banding beza (Peta Minda)
Bahan Bantu
Mengajar : VCD, Gambar, Kata perkataan
2
Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P & P Catatan
Pendahuluan
(2 minit)
Doa belajar Pelajar membaca doa
beramai-ramai
Set Induksi
(3 miniti)
Refleksi tentang
perbuatan/amalan
yang telah dilakukan
sejak awal pagi


sumber asal..
http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Contoh%20Rancangan%20Mengajar.pdf

LAWATAN KE PUSAT PEMBIAKAN TUNTUNG...